15/03/2020, 11:11

Dự án cống âu thuyền Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu, có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, thời gian thi công 29 tháng, sau thời gian thi công, đến nay các gói thầu thuộc dự án cống Âu thuyền Ninh Quới đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện vận hành kiểm soát mặn.