21/09/2020, 21:08

Da của cá hồi, cá chép, cá tầm đã được một công ty của Pháp thu gom, phân loại và xử lý, sau đó tạo nên các sản phẩm như túi, ví, thắt lưng và quần áo.