06/05/2021, 06:53

Bắt đầu từ ngày 8/5 tới, ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy tàu tuyến Hà Nội – Yến Bái và Hà Nội – Hải Phòng do ảnh hưởng dịch COVID-19.