21/11/2020, 11:59

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương APEC 2020, Hội nghị các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên, lần đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19, đã kết thúc tốt đẹp tối 20/11 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040, được coi là định hướng hợp tác trong hai thập kỷ tới.