14/04/2021, 20:57

Chiều 14/4, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra buổi làm việc giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an. GS TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.