14/10/2020, 20:11

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch diễn ra chiều 14/10, vấn đề kích cầu và quảng bá du lịch là nội dung quan trọng nhất trong nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Bộ. Theo đó, nhiều giải pháp được triển khai để thu hút du khách đi du lịch trở lại.