06/05/2021, 11:23

Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì tại nhiều nơi đã liên tiếp phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Vậy đâu là nguyên nhân, là lỗ hổng trong quản lý vấn đề này.