12/11/2020, 13:59

Sáng 12/11, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức thông tin về chuỗi hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Việt Nam 2020 và diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này tại Hà Nội