25/01/2020, 01:12

Vườn trầu nằm tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Người trồng trầu có thu nhập cao hơn trồng lúa và trầu là nét đẹp văn hóa của huyện nên địa phương đang giữ gìn và phát triển gắn với tham quan du lịch để nâng cao hiệu quả của một làng trầu truyền thống.