05/05/2021, 21:18

Ngày 5/5, ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức thả một cá thể voọc chà vá chân nâu về với tự nhiên sau khi một người dân tình cơ phát hiện và tự nguyện giao nộp lại cá thể này cho cán bộ kiểm lâm địa phương.