22/12/2020, 13:20

Sau gần 3 tháng tái bùng phát dịch tả lợn Châu Phi, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được kiểm soát với 16/17 xã không phát sinh lợn ốm, chết.