08/01/2021, 12:18

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% số xã và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Hiện tỉnh Thái Bình đang hoàn thiện các thủ tục trình Chính phủ công nhận là tỉnh nông thôn mới năm 2020.