11/09/2020, 13:55 VNews

Số lao động thất nghiệp ở Thái Lan đã lên tới 2,5 triệu người trong 6 tháng đầu năm nay và sẽ tiếp tục gia tăng vào năm tới nếu các gói kích thích kinh tế không đủ mạnh để đối phó với những khủng hoảng kinh tế.