11/09/2020, 20:12 hoangtien_vnews

Nhằm cải thiện nền kinh tế quốc dân và giúp đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, những năm gần đây chính phủ Thái Lan đã thúc đẩy khái niệm kinh tế sinh học để hiện đại hóa nông nghiệp với công nghệ tiên tiến, qua đó khuyến khích việc sử dụng nguồn tài nguyên tái tạo để phát triển.