20/01/2021, 21:30

Ngày 20/1, tại Khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, 192 công dân trở về từ Trung Quốc đã hoàn thành cách ly và đủ điều kiện để trở về địa phương.