22/04/2021, 18:06

Ngày 22/4, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID- 19 đợt 1 cho các đối tượng là nhân viên y tế, nhân viên tham gia công tác phòng chống dịch, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 các cấp.