01/12/2020, 09:11

Tại Xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn vừa phát hiện bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên đàn trâu, bò. Đây là địa phương nằm tiếp giáp với xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nơi đang xuất hiện bệnh này trên gia súc.