27/02/2021, 15:05

Sáng 27/2, tất cả 56 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn 6 tỉnh thuộc Quân khu 1 gồm: Thái Nguyên, Bắc  Kạn, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021.