13/02/2021, 22:17

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên thành phố Hải Phòng đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong việc chung tay phòng, chống dịch COVID-19.