18/04/2021, 21:28

Ngày 18/4, đoàn công tác liên ngành của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thêm Công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Vân chôn ngầm đường ống ngầm và phát hiện hệ thống đường ống xả thải trực tiếp ra sông Mã của Hợp tác xã Hà Long.