16/07/2020, 14:14

Ngày 16/7, Indonesia và Malaysia đã kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông, coi đây là mấu chốt và cần được tất cả các bên duy trì để đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định ở vùng biển này.