15/05/2020, 11:01

Chiều 15/5, tại huyện Vân Đồn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Nghị quyết số 102 ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh. Khu Kinh tế Vân Đồn có toàn bộ diện tích nằm trong diện tích huyện Vân Đồn, có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược, nhiều điều kiện để xây dựng, phát triển trở thành vùng kinh tế động lực của Quảng Ninh và khu vực.