21/10/2020, 14:39

Thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều cơ hội, mặt bằng giá cổ phiếu còn thấp và vẫn có tiềm năng tăng trưởng - đó là nội dung và những chia sẻ chính của các chuyên gia tại Buổi toạ đàm “Sự vươn lên của thị trường chứng khoán hậu COVID-19” được tổ chức.