10/10/2020, 15:09 Mỹ Hà- Quốc Hoàng (Vnews)

Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đang vào cao điểm mùa mưa bão. Tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trong khu vực. Nhiều vùng sản xuất hoa màu bị thiệt hại nặng do lũ lụt khiến sản lượng rau cung ứng ra thị trường giảm mạnh, giá cả tăng hơn so với trước.