16/05/2021, 13:07

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, để xây dựng tuyến cao tốc này, các đơn vị cần khoảng 5,4 triệu m3 vật liệu đất đắp nền đường. Tuy nhiên, đến nay, nguồn vận liệu san lấp đang thiếu trầm trọng.