16/11/2020, 16:30 Thanh Phong - Vỹ Thi

Dự án mở rộng Hầm Hải Vân 2 được khởi công từ tháng 12/2016. Đến tháng 9 năm nay, các hạng mục công trình đã hoàn thành, và đủ điều kiện để đưa vào khai thác. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trình này vẫn chưa thể chính thức thông xe. Nguyên nhân chính được đưa ra là thiếu kinh phí vận hành.