15/06/2021, 20:17

Thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế đối với người bệnh điều trị nội trú đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, người dân có thẻ Bảo hiểm y tế khi đi điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh biện tuyến tỉnh nào trên toàn quốc đều được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh điều trị nội trú theo mức hưởng. Sau 5 tháng thực hiện thông khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh, nhìn chung các cơ sở y tế chưa có nhiều biến động về số lượng bệnh nhân. Ghi nhận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng