22/04/2021, 19:42

Bắt đầu từ sáng sớm ngày 22/4, thủ đô Viêng Chăn của Lào đã thực hiện lệnh phong tỏa theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Lào nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 vốn bùng phát mạnh mẽ trong những ngày qua.