13/05/2021, 09:44 Thanh Phong - Viết Đức

Tổ chức nhậu và hát hò tại một cơ sở kinh doanh karaoke trong khi thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh này từ ngày 3/5, một chủ cơ sở karaoke bị thu hồi giấy phép.