22/06/2021, 18:26

Theo Thông tư 40 của Bộ Tài chính, các ngành nghề kinh doanh dịch vụ như cắt tóc, massage, karaoke, gội đầu …chịu thuế 7% sẽ được áp dụng từ 1/8 tới đây. Thông tin này khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và khó khăn về kinh tế.