18/11/2020, 11:35

Số ca mắc mới COVID-19 ở nhiều khu vực tại Canada liên tục tăng cao khiến Thủ tướng nước này đưa ra cảnh báo báo động.