29/05/2021, 21:00

Chiều 29/5, sau hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, động viên lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang.