21/11/2020, 17:06 Mỹ Hà- Quốc Hoàng (Vnews)

Thiên tai đã tác động lớn đến sản xuất và đời sống của người dân khu vực miền Trung. Hiện tại một số mặt hàng thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng có biến động về giá, khiến người tiêu dùng chật vật chi tiêu. Tỷ lệ lưu thông hàng hóa trên thị trường cũng rất chậm.