12/01/2021, 11:51

Những năm gần đây, tỷ lệ giới trẻ sử dụng thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử đang gia tăng mạnh mẽ. Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, việc hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ trở thành trào lưu "thời thượng”. Tuy nhiên, điều này đã và đang tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.