06/05/2021, 06:51

Tại phiên họp thường kỳ sáng qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế có phương án ứng phó với mọi tình huống dịch. Bộ Y tế cũng cần chủ động tiếp cận nhiều nguồn vaccine, xét nghiệm nhanh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine hiện đang có.