30/12/2020, 17:48

Tại tỉnh Thái Nguyên, Cục Thú y , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh tổ chức tiêm thí điểm vắc xin viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò nhằm đánh giá hiệu quả của vắc xin trước khi tiêm trên diện rộng.