24/05/2020, 04:06

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn tỉnh có 08 bãi rác đang hoạt động, rác thải đa phần được xử lí bằng biện pháp chôn lấp, không hợp vệ sinh. Một số bãi rác đang trong tình trạng quá tải, chưa có hệ thống xử lí nước rỉ rác hoàn chỉnh, nước rỉ ra chỉ xử lý bằng hồ sinh học tự phân hủy, bốc hơi.