26/03/2020, 03:25

Nằm ở hạ lưu sông Tiền, mùa khô năm nay, Tiền Giang phải đối mặt với hạn, mặn khốc liệt, gây nguy cơ thiếu nước sản xuất vùng dự án Bảo Định thuộc địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Long An, vùng chuyên canh dứa ở Đồng Tháp Mười cũng như nước sinh hoạt cho trên 800.000 dân thành phố Mỹ Tho và các huyện, thị duyên hải phía Đông. Nhìn thấy trước điều đó, tỉnh đã đầu tư khẩn cấp đắp đập ngăn mặn trên vàm kênh Nguyễn Tấn Thành và các tuyến kênh có liên quan.