07/04/2020, 04:51

Trước tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp đe dọa sản xuất và đời sống, cây trồng thiếu nước tưới nghiêm trọng, tỉnh Tiền Giang phải triển khai phương án chuyển nước ngọt từ thượng lưu sông Tiền cứu khát cho các vùng chuyên canh cây ăn quả.