14/04/2020, 03:26

Sau những ngày đầu thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, tại Tiền Giang, một số người dân bắt đầu có biểu hiện lơ là, tập trung tại một số hàng quán nhỏ không phải là những mặt hàng thiết yếu được phép kinh doanh trong thời điểm cách ly xã hội, công viên…