13/04/2020, 14:44

  Quí 1/2020, Tiền Giang đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa được trên 652 triệu USD, đạt 19,2% chỉ tiêu cả năm. Tỉnh đang đặt ra mục tiêu phấn đấu cả năm đạt kim ngạch xuất khẩu 3,4 tỷ USD.