20/04/2020, 10:21

Mùa khô năm nay hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt,  kéo dài  ảnh  hưởng  nặng nề  đến sản xuất và đời sống của người dân tỉnh Tiền Giang. Tại huyện Gò Công Tây, để khắc phục khó khăn, huyện đã mở thêm các vòi nước công cộng và đặt bồn chứa nước phục vụ nhân dân. Nhiều nhà hảo tâm cũng đã chung tay cùng bà con chống hạn.