12/01/2021, 17:37

Sau những trận mưa trái mùa trong những ngày vừa qua, nhiều ao nuôi cá bổi của bà con nông dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường.