16/09/2020, 13:35

Sau nhiều cuộc thảo luận rơi vào bế tắc và khủng hoảng, đặc biệt sau khi Anh công khai đe dọa không tuân thủ một số điều khoản trong thỏa thuận Brexit, các nhà đàm phán của cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) đều có những nỗ lực để cải thiện tình hình. Đã có một số tín hiệu lạc quan được phát đi trong quá trình đàm phán.