17/06/2021, 11:52

Theo tính toán của Bộ Y tế, để đảm bảo tiêm đủ vắc-xin phòng dịch Covid-19 cho người dân trong năm nay cần mua khoảng 150 triệu liều với tổng kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Vì vậy, việc xã hội hóa, vận động kinh phí mua vaccine là điều cần thiết. Thời điểm này, trên khắp địa bàn cả nước đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái và tình đoàn kết dân tộc khi tham gia ủng hộ quỹ Vaccine.