21/07/2021, 20:39

Trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa Nhật Bản sẽ khai mạc Olympic Tokyo 2020, ngày 21/7, chính quyền thủ đô Tokyo đã khai trương Trung tâm Truyền thông phục vụ cho Olympic và Paralympic Tokyo 2020.