22/09/2020, 18:53

Ngày 21/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tiếp tối hậu thư cho tập đoàn ByteDance – công ty mẹ của ứng dụng video thịnh hành Tiktok, trong đó khẳng định sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tái cấu trúc mà quyền sở hữu Tiktok vẫn thuộc về ByteDance. Tuyên bố này đã đặt ra “lằn ranh đỏ”cho thỏa thuận đang được bàn thảo giữa ByteDance của Trung Quốc với 2 tập doàn của Mỹ gồm Oracle và Walmart.