10/03/2020, 15:16

Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, Sở Y tế TP HCM sẽ triển khai thêm một bệnh viện chuyên thu dung điều trị người mắc bệnh COVID-19 tại huyện Cần Giờ.