17/10/2020, 18:33 Hữu Duyên – Lưu Niệm – Trung Tuyến

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đang diễn ra, đã xác định nhiều chỉ tiêu phát triển cho thành phố trong 5 năm tới và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó có mục tiêu lần đầu tiên được đưa ra là xây dựng thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu vào năm 2045.

Những mục tiêu phát triển cho thấy tham vọng rất lớn của TP.HCM, không chỉ cho thành phố mà với vị thế đầu tàu, thành phố cũng sẽ kéo con tàu đất nước tiến lên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất cho tham vọng của TP.HCM đó là cần phải 1 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, đáp ứng yêu cầu và có tầm nhìn lâu dài.