11/06/2021, 20:20 Hương Giang – Anh Văn

Tại Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM 5 tháng đầu năm 2021, UBND TP.HCM cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế thành phố vẫn có chuyển biến tốt so với cùng kỳ.